Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Kromě výuky specialistů v oblasti fyziky, biofyziky, inženýrské optiky a budoucích učitelů patří mezi hlavní činnosti Ústavu fyzikální elektroniky výzkum a aplikace nízkoteplotního plazmatu a ionizovaných plynů. Důraz je kladen především na studie a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a na interakci plazmatu s povrchy různých materiálů.

Díky své vědecké činnosti se ÚFE podílí na řadě projektů zaměřených na vědu a výzkum. Mezi nejnovější projekty patří:

  • Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy
  • Vzdělávací a kontaktní středisko pro průmyslové nanotechnologické úpravy povrchů
  • Zlepšení plstících vlastností živočišných vláken pomocí plazmové úpravy za atmosférického tlaku
  • Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu

 Ostatní projekty řešené na Ústavu fyzikální elektroniky naleznete v Řešených projektech.

 

Skácelová

15. 10. 2011 11:53