Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramických a kovových materiálů 2011"

Ve dnech 6.-8.6. 2011 se  v Kongresovém centru – PRIMAVERA Hotel & Congress centre v Plzni uskutečnila konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramických a kovových materiálů 2011" (Potential and Applications of Thin Ceramic and Metal Coatings 2011" - PATCMC 2011).

Hlavním cílem této konference byla možnost výměny informací a osobních kontaktů mezi průmyslovými firmami a pracovníky vědy a výzkumu a tímto umožnit navázání vzájemné spolupráce v oblasti povrchových nanotechnologických úprav materiálů.

Konferenční témata

  • Materiály na bázi kovů
  • Materiály na bázi oxidů nebo nitridů
  • Charakterizace tenkovrstvých materiálů
  • Měřicí a diagnostické metody
  • Plazmové systémy a depoziční zařízení
  • Modelování plazmatu a tenkých vrstev

Kontaktní osoba

Pavel Baroch
Západočeská univerzita v Plzni
Katedra fyziky
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
Tel:  +420 377 632 214
Fax: +420 377 632 202
email: 
[patcmc    kfy.zcu.cz]

Yaryk

30. 4. 2013 11:35

Galerie PATCMC 2011

 
 

Skácelová

15. 12. 2011 23:29