Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2012"

Ve dnech 3. - 5. 9. 2012 se uskutečnila konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2012" jejímž cílem bylo umožnit výměnu informací a osobních kontaktů mezi odborníky z různých vědních oblastí. Došlo k propojení znalostí mezi pracovníky vědy a výzkumu z technických i medicínských oborů spolu s průmyslovými firmami, lékaři a dalšími pracovníky biomedicínských oborů.

Konferenční témata

  • Implantáty
  • Potřeby biomedicínských oborů
  • Biomechanika
  • Nanomateriály - tenké vrstvy, nanovlákna, ...
  • Charakterizace materiálů
  • Plazmové technologie
  • Technologie výroby nanomateriálů
  • Modelování procesů
  • Bionika

Kontaktní osoby

Ing. Adam Pazourek a Ing. Petra Prokopčáková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Katedra materiálů
Studentská 2
461 17 Liberec
Tel: +420 485 353 118
Email:
[PANMS    seznam.cz]

Yaryk

28. 1. 2013 15:23

Záznamy přednášek

Ikona Bacakova_cast1
Ikona Bacakova_cast2
Ikona Bacakova_cast3
Ikona Bacakova_cast4
Ikona Kousal_cast1
Ikona Kousal_cast2
Ikona Kousal_cast3
Ikona Kriha_cast1
Ikona Kriha_cast2
Ikona Kriha_cast3
Ikona Kriha_cast4