Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2010"

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2010 se uskutečnila konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2010" jejímž cílem bylo umožnit výměnu informací a osobních kontaktů mezi odborníky z různých vědních oblastí. Došlo k propojení znalostí mezi pracovníky vědy a výzkumu z technických i medicínských oborů spolu s průmyslovými firmami, lékaři a dalšími pracovníky biomedicínských oborů.

Konferenční témata

  • Implantáty
  • Potřeby biomedicínských oborů
  • Biomechanika
  • Nanomateriály - tenké vrstvy, nanovlákna, ...
  • Charakterizace materiálů
  • Plazmové technologie
  • Technologie výroby nanomateriálů
  • Modelování procesů
  • Bionika

Kontaktní osoby

Ing. Adam Pazourek a Ing. Pavlína Hájková, Ph.D.
Technická univerzita v Liberci
Katedra materiálů
Studentská 2
461 17 Liberec
Tel: +420 485 353 118
Email:
[PANMS    seznam.cz]

Yaryk

13. 12. 2011 16:07

Galerie PANMS 2010

 
 
 
 

Skácelová

27. 11. 2011 16:24