Přejít na hlavní stránku Přejít na hlavní stránku

Vaše brána do světa aplikované nanotechnologie a plazmové úpravy materiálů.

[Česky][English]
Kontakty

Kontakní centrum NANOcontact

Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Telefon: 
(+420) 549 498 677
Email:
[nanocontact    physics.muni.cz]

Archív novinek

PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“

Konference PAPN 2017 od 20. do 22. listopadu v Brně.

24. 11. 2017 14:19

Doktorand Ústavu fyzikální elektroniky Adam Obrusník získal cenu za nejlepší ústní příspěvek na konferenci ISPC 23

Doktorand Ústavu fyzikální elektroniky Adam Obrusník získal cenu za nejlepší ústní příspěvek na konferenci ISPC 23

11. 9. 2017 9:20

Proč se rozhodnout studovat fyziku na PřF MU

Proč studovat právě fyziku? Přečtěte si zde.

16. 5. 2012 16:46

PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“

Ve dnech 20.-22.11.2017 se uskuteční konference PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“ v zasedací místnosti děkanátu Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

24. 11. 2017 14:21

Program konference

14. 11. 2017 14:13

CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

16. 10. 2015 16:53

27. 4. 2014 13:00

PAPN 2014 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2014“

27. 4. 2014 12:54

CEPLANT - Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy

2. 3. 2014 20:00

Konference Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2013

23. 7. 2013 9:32

Konference Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2013

16. 7. 2013 8:41

Registrace a poplatky

15. 7. 2013 18:15

Předběžný program

15. 7. 2013 18:09

Obecné informace

15. 7. 2013 18:03

Seznam publikací

26. 5. 2013 10:45

Využití hydrofobních a olejofobních povrchů při interakci s kapalinami

21. 5. 2013 13:31

Spektroskopické studium rekombinace povrchového výboje v dielektrických bariérových výbojích

21. 5. 2013 13:27

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramických a kovových materiálů 2010"

30. 4. 2013 11:35

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramických a kovových materiálů 2011"

30. 4. 2013 11:35

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav keramických a kovových materiálů 2012"

30. 4. 2013 11:34

Záznamy přednášek

28. 2. 2013 15:12

9. workshop

27. 2. 2013 13:06

10. Workshop

27. 2. 2013 13:05

Konference

27. 2. 2013 12:58

Co Vám tento projekt nabízí

28. 1. 2013 15:42

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla 2011"

28. 1. 2013 15:28

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla 2010"

28. 1. 2013 15:28

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla 2012"

28. 1. 2013 15:27

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla 2010"

28. 1. 2013 15:26

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2012"

28. 1. 2013 15:23

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2011"

28. 1. 2013 15:23

STŘÍBRO MÁ PŘÍMÉ ANTIROZTOČOVÉ ÚČINKY

23. 11. 2012 18:16

Projekt: Zvýšení adheze polypropylenových výztužných vláken k betonu pomocí nízkoteplotního plazmatu

23. 11. 2012 13:19

EULA pro uživatele portálu NANOsurfing

14. 11. 2012 15:11

Seminář

25. 9. 2012 13:02

Seminář

25. 9. 2012 13:02

Zlepšení klíčivosti semen účinkem nízkoteplotního plazmatu

25. 6. 2012 13:13

Optimalizace vrstevnatých systémů používaných v optickém průmyslu

25. 6. 2012 13:11

Porozumění hybridnímu PVD-PECVD procesu s cílem řídit růst nanostrukturovaných kompozitních vrstev

25. 6. 2012 13:10

Seminář

12. 3. 2012 11:20

Seminář

12. 3. 2012 11:18

Seminář

12. 3. 2012 11:18

Metodika

27. 2. 2012 13:39

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav medicínských povrchů 2010"

13. 12. 2011 16:07

13. 12. 2011 13:43

Plazmový zdroj DCSBD

11. 12. 2011 23:00

o firme

9. 12. 2011 19:58

16. 10. 2011 13:41

Řešené projekty na ÚFE

15. 10. 2011 11:54

15. 10. 2011 11:53

Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie

13. 10. 2011 19:21

Studium a aplikace nízkoteplotního plazmatu a jeho interakce s povrchem pevných látek

13. 10. 2011 19:19

Plazmochemické procesy a jejich technologické aplikace

13. 10. 2011 19:18

Syntéza uhlíkových nanotrubek plazmochemickou metodou a studium jejich funkčních vlastností

13. 10. 2011 19:15

Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojí

13. 10. 2011 19:15

Zvýšení adheze polypropylenových výstužných vláken k betonu pomoci nízkoteplotního plazmatu

13. 10. 2011 19:14

Zlepšení plstících vlastností živočišných vláken pomocí plazmové úpravy za atmosférického tlaku

13. 10. 2011 19:14

Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity

13. 10. 2011 19:13

Partnerská síť pro spolupráci vysokých škol, výzkumných ústavů a průmyslu pro rozvoj mikroelektroniky a nanotechnologií

13. 10. 2011 19:13

Nová laboratorní úloha Přechod z filamentárního do difúzního módu v dielektrickém bariérovém výboji pro výuku předmětu Praktikum

13. 10. 2011 19:13

Vypracování studijních materiálů předmětu Charakterizace povrchů a tenkých vrstev

13. 10. 2011 19:13

Kontinuální plazmatické a nano-plazmatické úpravy pro netkané textilie

13. 10. 2011 18:56

Barevné solární články s vysokou účinností pro architektonické aplikace

13. 10. 2011 18:54

Výzkum a použití impulsních a mikrovlnných zdrojů plazmatu

13. 10. 2011 11:24

Povrchová úprava polymerních materiálů nerovnovážným plazmatem generovaným ve vodě pomocí vysokonapěťových pulzních výbojů

13. 10. 2011 11:21

Pro koho je projekt určen

20. 9. 2011 16:15

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

5. 8. 2011 11:30

Řešitelé projektu

5. 8. 2011 11:29

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

5. 8. 2011 11:22

Cíle projektu

5. 8. 2011 9:06

31. 7. 2011 16:01

Seminář

28. 7. 2011 12:26

Seminář

28. 7. 2011 12:17

7. Workshop

27. 7. 2011 14:16

Oficiální studijní materiály ze seminářů

30. 4. 2011 13:42

6. Workshop

16. 4. 2011 15:32

5. Workshop

16. 4. 2011 15:32

4. Workshop

16. 4. 2011 15:31

3. Workshop

16. 4. 2011 15:31

2. Workshop

16. 4. 2011 15:31

1. Workshop

16. 4. 2011 15:30

Úvodní strana

18. 8. 2010 11:25

Konference "Potenciál a aplikace povrchových nanoúprav polymerních materiálů a skla 2011"

28. 1. 2013 15:26

Seminář

12. 3. 2012 11:21

8. Workshop

9. 12. 2011 13:33